c67cbad8

biz hakda

“Elemro Group” elektrik enjamlarynyň ugruna gönükdirilen üpjünçilik zynjyrydyr.Senagat müşderilerine elektrik enjamlaryny bir gezeklik satyn almak, elektrik enjamlaryny satyn almak arzan we ýönekeý etmek meselesini çözmäge kömek edýär.

“Elemro” toparynyň üç esasy iş segmenti bar: “Elemro Mall”, “Elemro Overseas Business” we “Leidun Electric”.

has köp

Iň soňky waka

 • Business-to-Consumer (B2C) Sales Model of ELEMRO Group

  ELEMRO toparynyň telekeçilik-sarp ediji (B2C) satuw modeli

  Işewür-sarp ediji (B2C) adalgasy önümleriň ýa-da hyzmatlaryň ahyrky ulanyjylary bolan bir kärhana bilen sarp edijileriň arasynda önümleri we hyzmatlary gönüden-göni satmak prosesine degişlidir.Onlaýn sarp edijiler toparlarynyň köpelmegi bilen adaty kärhanalaryň sanynyň köpelmegi elektron söwda tertibini girizdi.

Iň soňky habarlar

 • 2422-03

  Wyklýuçateliň arasynda näme tapawut bar ...

  Funksiýa, gurnama gurşawy, içerki gurluş we gözegçilik edilýän obýektleriň tapawudyna goşmaça, paýlaýyş şkafy we kommutatorlar dürli daşarky ölçegler bilen häsiýetlendirilýär ...
 • 1022-03

  Gorag enjamy SPD görnüşleri

  Elektrik togy we signal liniýalary üçin gorag goragy, iş wagtyny tygşytlamagyň, ulgamyň we maglumatlaryň ygtybarlylygyny ýokarlandyrmagyň we geçirijileriň we ulalmalaryň netijesinde enjamlaryň zeperini ýok etmegiň tygşytly usulydyr.Bu ...
 • 0922-02

  Bir Siada Siemens PLC moduly

  Global Covid-19 epidemiýasynyň dowam etmegi sebäpli “Siemens” -iň köp sanly desgasynyň önümçilik kuwwatyna uly täsir edildi.Esasanam Siemens PLC modullary diňe bir däl ...
 • 2122-01

  ELEMRO GROUP ullakan satuw ösüşine ýetýär i ...

  Hytaý Täze ýylynyň öňüsyrasynda, ELEMRO GROUP-yň ähli işgärleri, maýadarlary we müşderi wekilleri ýerli yssy bahar kurort myhmanhanasynda 2021-nji ýyldaky jemleýji ýygnagy geçirdiler we sabyrsyzlyk bilen garaşýardylar ...
 • 1222-01

  ZGLEDUN seriýasy LDCJX2 Aragatnaşykçylar e ...

  Işleýän wagty, kontaktçy, röle meňzeş elektrik toguny açýan we öçürýän enjamdyr.Şeýle-de bolsa, kontaktlar röle garanyňda has ýokary tok enjamlarynda ulanylýar.Islendik ýokary -...