neiye1

CB Level Mini goşa güýç awtomatiki geçiriş kommutatory, ATSE 2P, 3P, 4P 63A, Akylly üýtgeşme kommutatory

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany:
ZGLEDUN seriýasy LDQ3-63 ATSE mini CB goşa kuwwatly awtomatiki geçiriji enjam, AC 50Hz ýa-da 60Hz, iş naprýa 110eniýesi 110V, 220V (2P), 380V (3P, 4P) we 63A-dan pes iş toguny bahalandyrýan goşa kuwwatly awtomatiki geçiriş enjamlary üçin amatly. .Iki güýç çeşmesiniň arasynda saýlama öwrülişik talap edilişi ýaly amala aşyrylyp bilner.
Önüm artykmaç ýüklemek we gysga utgaşmany goramak, şeýle hem ýapylyş signalyny çykarmak funksiýasyna eýedir.Esasanam ofis binalarynda, söwda merkezlerinde, banklarda, beýik binalarda we ş.m. yşyklandyryş zynjyrlary üçin amatly.
Önüm IEC60947-6-1 we GB / T14048.11 standartlaryna laýyk gelýär.
Adaty iş şertleri:
Air Daşky gurşawyň temperaturasy: ýokarky çäk + 40 does, aşaky çäk -5 exceed, ortaça 24h bahasy + 35 exceed-den geçmeýär.
◆ Gurnama ýeri: beýiklik 2000 m-den geçmeýär;
M Atmosfera şertleri: Daşky gurşawyň temperaturasy + 40 when bolanda atmosferanyň otnositel çyglylygy 50% -den geçmeýär.Has pes temperaturada has ýokary temperatura bolup biler.Çygly aýyň ortaça iň pes temperaturasy + 25 when bolanda, ortaça iň ýokary çyglylyk 90% bolýar.Çyglylygyň üýtgemegi sebäpli önümiň üstündäki kondensasiýany göz öňünde tutup, ýörite çäreler görülmeli.
◆ Hapalanmak derejesi: III synp
◆ Gurmak gurşawy: Işleýän ýerinde güýçli yrgyldy we täsir ýok, izolýasiýany poslaýan we zaýalaýan zyýanly gazlar ýok, çynlakaý tozan ýok, geçiriji bölejikler we partlaýjy howply maddalar, güýçli elektromagnit päsgelçilik ýok.
Age Ulanyş kategoriýasy: AC-33iB


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň