neiye1

DPN DPNL Miniatura ELCB Gyzyl mis bölekleri, 1P + N, 6 ~ 32A, RCCB galyndy işleýiş tok döwüjileri, ZGLEDUN LDB2L-32 LDB2L-40 seriýasy

Gysga düşündiriş:

Esasy tehniki parametrler:
Bahalandyrylan tok: 6A, 10A, 1A, 20A, 32A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A
Polýuslaryň sany: bir gorag polýusly iki polýusly tok öçüriji (1P + N)
Derrew goýberilişiň görnüşi: C görnüşi (5In ~ 10In)
Çarçuwanyň derejesi - Bahalandyrylan tok: 32A, 40A
Polýuslaryň sany: 1P + N.
Degişli tok: 1A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A ýa-da özleşdirilen
Bahalandyrylan naprýa .eniýe: 120V / 230V ýa-da özleşdirilen
Gysga utgaşdyryş kuwwaty: 4000A


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany:

LDB2-32 we LDB2-40 kiçi syzdyryjy tok döwüjiler (galyndy işleýiş tok öçürijileri RCCB hem diýilýär) esasan AC 50Hz / 60Hz elektrik togy üçin, naprýa 120eniýe 120V / 230V (ýa-da ýöriteleşdirilen), tok 32A çenli bahalandyrylýar.Şahsy elektrik togunyň urulmagy, enjamlaryň häzirki syzmagy, şeýle hem aşa ýüküň, gysga utgaşmanyň zeperlenmeginiň öňüni almak üçin ulanylýar.Adaty şertlerde olar elektrik enjamlarynda we yşyklandyryş zynjyrlarynda ýygy-ýygydan öçürmek / öçürmek bilen ulanylýar, esasanam senagat we täjirçilik yşyklandyryş güýji paýlaýyş ulgamlary üçin amatly.

Müşderileriň talaplaryna görä, aşa woltly gorag funksiýasyny RCCB-e goşup bolýar.Artykmaç woltly gorag reýtingi Uvo-280V (ýa-da özleşdirilen).
Önümler islegleriňize görä düzülip bilner.
Standartlara laýyk: GB16917.1 , IEC61009-1

Gurluş aýratynlyklary:

• Önümiň göwrümi kiçi, gurluşy ykjam we şuňa meňzeş önümler bilen deňeşdirilende has gowy öndürijilik-baha gatnaşygy.
• Önümiň gabygy we käbir işleýiş bölekleri ýokary ýangyna garşy, ýokary temperatura çydamly we täsire çydamly plastmassadan ýasalýar.
• Önüm nädogry bitarap simler sebäpli elektrik togunyň urmagynyň öňüni almak üçin göni bitarap çyzyk bilen gurulýar.
• Önüm iň soňky zynjyr dizaýny we ýokary öndürijilikli komponentler bilen.Tok toguň köpelmegi we naprýa .eniýeniň ýokarlanmagy sebäpli güýçli çydamlylygy bar we näsazlyga sebäp bolmaýar.
• Gollanma demirýolunda guruljak önüm.Bu amatly we wagt tygşytlaýjy.

Measurements

Ölçegler

“MCB Miniature Circuit Breaker” (DPN, DPNL) seriýasy
Surat Haryt belgisi Baglanyşykly tok Bölüm Kartondaky mukdar Bellik
saiugfsgf7h (2) LDB2-32 6 ~ 32A HK 180 Gyzyl mis bilen aragatnaşyk
saiugfsgf7h (3) LDB2L-32 6 ~ 32A HK 90 Gyzyl mis bilen aragatnaşyk
saiugfsgf7h (1) LDB2L-40 6 ~ 40A HK 90 Gyzyl mis bölekleri we Antiflaming gabygy bilen toplumlaýyn zynjyr tagtasy
Önümler islegleriňize görä düzülip bilner.

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň