neiye1

ZGLEDUN LDW9-1600 ACB Howa bilen işleýän tok öçüriji, Howa arakesmesi, AC400V / 690V, 3P / 4P

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary:

Howa toguny döwüjisi (ACB) 800 Amps-dan 10K Amps-a çenli elektrik zynjyrlary üçin Artykmaç we gysga utgaşmany goramak üçin ulanylýan elektrik enjamy.Bular, adatça, 450V-den pes woltly programmalarda ulanylýar.

Leidun Elektrik'sLDW9-1600seriýasyhowa işleýärtok öçüriji paýlaýyş ulgamy üçin amatlydyrofAC, 50Hz/ 60HZ, iş naprýa .eniýesini bahalandyrdyAC400V /690V, bahalandyrylan tok200A-1600A, elektrik energiýasyny paýlamak we liniýalary we elektrik enjamlaryny goramak üçin ulanylýardartykmaç ýüklemek ýaly kemçilikler bilen gurşalan,artykmaç,aşaky wolt, gysga utgaşma, bir fazaly topraklamak we ş.m.BuHowa zynjyry döwüjikiçi göwrümli, ýokary döwüjilik ukyby we köp funksiýaly aýratynlyklary bar.LDW9-1600 ACB, tora birikdirilen işlemek we umumy güýç paýlaýyş ulgamlaryny, täze energiýa öndürmek we paýlamak ulgamlaryny, köp kuwwatly paýlaýyş torlaryny, inwertorlary we paýlanýan güýç aýlanýan hereketlendiriji elektrik üpjünçiligini goramak üçin amatlydyr.

Adaty iş şertleri:

Daşky gurşawyň temperaturasy:Týokarky çäk + 40 exceed, aşaky çäk -5 than-dan pes bolmaly däldir. Tortaça bahasy 24s + 35 than-dan ýokary bolmaly däldir.

Atmosfera şertleri: Daşky howanyň temperaturasy + 40 when bolanda atmosferanyň çyglylygy 50% -den geçmeýär..T.bu ýerde pes çyglylykda has ýokary çyglylyk bolup biler.Aýlyk ortaçaiň ýokaryçygly aýyň otnositel çyglylygy 90%wagtyndalyortaçaiň pestemperatura + 25 is.ttemperaturanyň üýtgemegi sebäpli önümiň üstündäki kondensasiýagöz öňünde tutulmalydyr.

Gurnama ýeri: Belentlik 2000 m-den geçmeýär,wetok öçürijiniň dik ýapgytlygy 5 ° -dan geçmeýärC

Hapalanmak derejesi: III synp

HowaGurnama IV kategoriýasynda 690V we ondan pes derejeli iş naprýa .eniýesi, wolt naprýa .eniýesi we tok transformatorynyň esasy rulony bolan tok öçürijiler ulanylýar.

Igurnama kategoriýasyüçinkömekçi zynjyr we dolandyryş zynjyry: III

 

Esasy tehniki parametr
Seriýa LDW9-1600
Kebşirlenen bahalandyrylan ýagdaý Häzirki Inm (A) 1600
Häzirki baha (A) 200,250,320,400,500,630,800,1000,1250,1600
Işleýän naprýa Ueniýe Ue (V) AC50HZ / 60HZ 400,690
Bahalandyrylan izolýasiýa naprýa Ueniýesi Ui (V) 1000
Bahalandyrylan impuls naprýa Ueniýe Uimp (KV) 12
Kuwwat ýygylygy naprýa Ueniýe U (V) Imin 2500
Polýuslar (P) 3, 4
N-polýusyň häzirki bahasy (A) 100%
Ulanyş kategoriýasy GB14048.2 B
GB14048.4 (<= 1000A-da) AC-3
Ultimate gysga utgaşma döwüliş ukyby Icu (KA) (täsirli bahasy) AC400V 55
AC690V 42
Gysga utgaşdyrylan işleýiş döwri kuwwatlyk nyşanlary (KA) AC400V 50
AC690V 35
Gysga utgaşdyrylyş ukyby Icm (KA) bahalandyryldy (Peak Value) AC400V 143
AC690V 105
Tok (Is) Icw (KA) bilen gysga wagtlyk baha berilýär (Netijeli baha) AC400V 50
AC690V 35
Doly arakesme wagty (goşmaça gijikdirme ýok) (ms)   25
Ingapylýan wagt (ms) Maks.70
Elektrik durmuşy (wagtlar) AC400V In = 200A ~ 1000A 1500
AC400V In = 1250A ~ 1600A 1200
AC690V In = 200A ~ 1000A 1000
AC690V In = 1250A ~ 1600A 700
Mehaniki durmuş (wagtlar) Bejeriş ýok 3000
Bejeriş 10000
Ölçegi (mm) Kesgitlenen ACB 3P 260x310x240mm
Kesgitlenen ACB 4P 330x310x240mm
Çyzgy görnüşi ACB 3P 275x345x330mm
Çyzgy görnüşi ACB 4P 345x345x330mm

 

AccesorriesHowa bilen işleýän zynjyr döwüjisi(ACB)
Surat Düşündiriş Bölüm
  Faza Bölümi GURAMAK
Kömekçi wyklýuçatel (6 açyk we 6 ýapyk) PC
Syýahatdan gaça durmak PC
Güýçli wolt çykarylyşy (Kömekçi siňdiriş) PC
Elektrik togunyň çykmagy (Awtomatiki sorulma) PC
Wagtyň yza süýşürilmegi PC
Electapyk elektromagnit PC
Elektromotor PC
  Bir açar bilen bir gulp PC
Bir açar bilen iki gulp PC
Iki açarly üç gulp GURAMAK
Mehaniki baglanyşyk (ýumşak) GURAMAK
Mehaniki baglanyşyk (gaty) GURAMAK
Akyl gözegçiligi 630-2000A GURAMAK
Akylly gözegçilik ediji 2500-4000A GURAMAK
“H” görnüşli “Smart Shunt” syýahaty PC
  DC Smart Shunt Trip (Modul) GURAMAK
Dikligine we çykýan awtobus bölümi 630-1600A GURAMAK
Dikligine girýän we çykýan awtobus bölümi 2000A PC
Naprýatageeniýe görkeziş bölümi PC
Monitorük gözegçilik bölümi PC
Goşa elektrik üpjünçiliginiň awtomatiki öwrülişi PC
3P + N Currenteriň häzirki görnüşi (W görnüşli) PC
Syzdyryjy häzirki Transformator PC

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň