neiye1
opagelogo

Leidun Elektrik

Professional pes woltly elektrik we elektron komponentlerini öndüriji

Suzhou Leidun Electric Co., Ltd.Hytaýda pes woltly elektrik önümlerini öndürijidir.Dürli elektrik prosesine gözegçilik we awtomatlaşdyryş önümlerini we elektron böleklerini öndürmekde we paýlamakda ýöriteleşýäris.“Elemro” toparynyň agzasy hökmünde “Leidun Electric” gözleg we önümçilik, önümçilik tehnikalary we desgalary üçin berk goldaýar.

productimg

Leidun elektrik önümleri we maşyn

Dürli önüm portfelimize howa zynjyry döwüji (ACB), galypdan ýasalan tok öçüriji (MCCB), kiçi tok öçüriji (MCB), goşa elektrik üpjünçiligini awtomatiki geçiriji wyklýuçatel, dolandyryş we gorag wyklýuçateli, elektrik ýangyna gözegçilik detektory, akylly yşyklandyryş moduly, AC kontaktory girýär , termiki artykmaç ýük röle, ulaldyjy goraýjy, akylly elektrik hasaplaýjy, häzirki transformator, datçik, kondensator, inwertor sürüjisi we ş.m.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Içerki we daşary ýurt taslamalarynyň we energiýa sarp edilişiniň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin “Leidun Electric” zawody yzygiderli täzelikleri we ösüşi amala aşyrýar we önümiň daşky görnüşinde we tehniki öndürijiliginde uly ösüş gazandy.

Önümlerimiz uly ösüş gazandy we müşderileriň bazardaky isleglerini we taslama talaplaryny kanagatlandyrdy.Önümlerimiz müşderilerimiziň makullamagyny we oňaýly teswirlerini aldy.

In engineenerler toparymyz, ýöriteleşdirilen tehnikler, önümçilik hünärmenleri we uly tejribä eýe bolan hil gözegçiligi hünärmenleri müşderilerimize mümkin boldugyça iň gowy elektrik we elektroniki önümleri hödürlemegi maksat edinýärler.

Önümçilik desgalarymyz Gündogar Hytaýda ýerleşýär we önümlerimiz hem CCC, CE şahadatnamasy ýaly standartlar bilen tassyklanýar.

Ösüş ideýalarymyz ýaly “ýöriteleşdirilen, has takyk, has güýçli, uly iş ediň” we “Leidun Electric” pes woltly elektrik önümçiligi pudagynda ýöriteleşendir.Dünýä bazaryna ünsi jemläp, Hytaýyň doly üpjünçilik zynjyry ulgamlaryna esaslanyp, dünýä derejesindäki elektrik markasyny öndüriji we üpjün ediji bolmak üçin ähli tagallalary edýäris.“Leidun Electric” müşderilere zerurlyklary üçin iň oňat hyzmat we önüm çözgütleri bermek baradaky borjumyzda hiç wagt yza çekilmedi.OEM we ODM sargytlary hem kabul edilýär.

Biziň bilen tanyşHünärmenEnjamlar

leidun-electric-img (4)
leidun-electric-img (1)
leidun-electric-img (2)
leidun-electric-img (3)