neiye1

Akylly köp funksiýaly güýç hasaplaýjy, akylly elektrik energiýasy ölçeýji ZGLEDUN seriýasy LD19

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany:

ZGLEDUN Series LD19 köp funksiýaly akylly elektrik hasaplaýjylary, senagat we magdan kärhanalarynyň, jemgyýetçilik desgalarynyň we akylly güýç gözegçiligine mätäç ýerleriň zerurlyklary üçin niýetlenendir.Commonhli umumy güýç parametrlerini ölçäp bilýär we duýgur displeýiň, ýokary takyklygyň we titremä garşy artykmaçlyklara eýe.Şeýle hem, impuls çykyşy we KS485 aragatnaşyk interfeýsi bar, ol uzakdan maglumatlary geçirmegi amala aşyryp bilýär we wyklýuçatel giriş we çykyş, analog çykyş, garmoniki mazmun derňewi we köp derejeli energiýa statistikasy ýaly birnäçe funksiýa bilen enjamlaşdyrylyp bilner.Bu önüm energiýa dolandyryş ulgamlarynda, podstansiýany awtomatlaşdyrmakda, paýlaýyş toruny awtomatlaşdyrmakda, senagat awtomatizasiýasynda, ýaşaýyş güýjüne gözegçilikde we akylly energiýa paýlaýyş şkaflarynda giňden ulanylýar.

Surat Haryt belgisi Ekran Paneliň ölçegleri (mm) Deşikleriň ululygy (mm)
LD192-A11 LED sanly displeý 160 × 80 152 × 76
LD192-A21 120 × 120 111 × 111
LD192-A31 80 × 80 76 × 76
LD192-A41 120 × 60 114 × 56
LD192-A51 96 × 48 92 × 45
LD192-A91 96 × 96 92 × 92
LD192-AA1 72 × 72 68 × 68
LD192-AD1 48 × 48 45 × 45
  LD192-V11 LED sanly displeý 160 × 80 152 × 76
LD192-V21 120 × 120 111 × 111
LD192-V31 80 × 80 76 × 76
LD192-V41 120 × 60 114 × 56
LD192-V51 96 × 48 92 × 45
LD192-V91 96 × 96 92 × 92
LD192-VA1 72 × 72 68 × 68
LD192-VD1 48 × 48 45 × 45
  LD194-A / V23 LED sanly displeý 120 × 120 111 × 111
LD194-A / V33 80 × 80 76 × 76
LD194-A / V93 96 × 96 92 × 92
LD194-AA / VA3 72 × 72 68 × 68
LD194-AD / VD3 48 × 48 45 × 45
  LD192-IUF21 LED sanly displeý 120 × 120 111 × 111
LD192-IUF31 80 × 80 76 × 76
LD192-IUF91 96 × 96 92 × 92
LD192-IUFA1 72 × 72 68 × 68
  LD194-IUF23 LED sanly displeý 120 × 120 111 × 111
LD194-IUF33 80 × 80 76 × 76
LD194-IUF93 96 × 96 92 × 92
LD194-IUFA3 72 × 72 68 × 68
  LD192-F11 LED sanly displeý 160 × 80 152 × 76
LD192-F21 120 × 120 111 × 111
LD192-F31 80 × 80 76 × 76
LD192-F41 120 × 60 114 × 56
LD192-F51 96 × 48 92 × 45
LD192-F91 96 × 96 92 × 92
LD192-FA1 72 × 72 68 × 68
LD192-FD1 48 × 48 45 × 45
LD192 / LD194-H21 LED sanly displeý 120 × 120 111 × 111
LD192 / LD194-H31 80 × 80 76 × 76
LD192 / LD194-H91 96 × 96 92 × 92
LD192 / LD194-HA1 72 × 72 68 × 68
Bellik: (1) aboveokardaky akylly gural (Smart Meter) reňkleri ak we ak reňkde deň bahadan satylýar.
Bellik: (2) aboveokardaky bahalarda goşmaça funksiýalar ýok.Goşmaça funksiýalar zerur bolsa, bahasy aýratyn hasaplanar.
Surat Haryt belgisi Ekran Paneliň ölçegleri (mm) Deşikleriň ululygy (mm)
  LD192-P11 LED sanly displeý 160 × 80 152 × 76
LD192-P21 120 × 120 111 × 111
LD192-P31 80 × 80 76 × 76
LD192-P41 120 × 60 114 × 56
LD192-P51 96 × 48 92 × 45
LD192-P91 96 × 96 92 × 92
LD192-PA1 72 × 72 68 × 68
  LD194-P13 LED sanly displeý 160 × 80 152 × 76
LD194-P23 120 × 120 111 × 111
LD194-P33 80 × 80 76 × 76
LD194-P43 120 × 60 114 × 56
LD194-P53 96 × 48 92 × 45
LD194-P93 96 × 96 92 × 92
LD194-PA3 72 × 72 68 × 68
  LD192-D91 LED sanly displeý 96 × 96 92 × 92
LD192-D5Y LCD displeý 96 × 48 92 × 45
  LD194-D23 LED sanly displeý 120 × 120 111 × 111
LD194-D33 80 × 80 76 × 76
LD194-D93 96 × 96 92 × 92
LD194-DA3 72 × 72 68 × 68
  LD194-D2Y LCD displeý 120 × 120 111 × 111
LD194-D3Y 80 × 80 76 × 76
LD194-D9Y 96 × 96 92 × 92
LD194-GÜN 72 × 72 68 × 68
  LD194-D2Z LCD displeý - hytaý 72 × 72 68 × 68
LD194-D3Z 80 × 80 76 × 76
LD194-D9Z 96 × 96 92 × 92
LD194-DAZ 120 × 120 111 × 111

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň